Co-Cooch
staat voor
Samen | Ontwikkeling | Aandacht | Doen

Over Ons Contact

Welkom

Missie

Co-Cooch is een zorgaanbieder die de cliënt de regie laat houden over zijn of haar eigen leven. Daarnaast moet een cliënt zich veilig en geborgen kunnen voelen binnen de organisatie. Dit maken wij mogelijk door hooggekwalificeerde begeleiding te bieden, kleinschalig te blijven en dichtbij de cliënt te staan.

Visie

Door goed te luisteren, en de cliënt echt te zien en te leren begrijpen, ontstaat een werkrelatie op basis van vertrouwen, waarin de cliënt de eigen krachten en moeilijkheden zal leren ontdekken en benoemen.

De kracht van de begeleiding ligt dan ook met name in de transparante werkrelatie en niet in van buitenaf gemaakte regels of structuren van de organisatie. Er wordt snel en adequaat gehandeld en cliënten weten 24 uur per dag waar ze aan toe zijn.